ข่าวประชาสัมพันธ์ August 3, 2022

คณะกรรมการกาชาดกล่าวถึง “น้ำผึ้งมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของเยเมน”

คณะกรรมการกาชาดกล่าวถึง “น้ำผึ้งมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของเยเมน”

คณะกรรมการกาชาดกล่าวถึง “น้ำผึ้งมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของเยเมน”

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ยังมีโอกาสอย่าเพิ่งถอดใจ

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ยังมีโอกาสอย่าเพิ่งถอดใจ

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ยังมีโอกาสอย่าเพิ่งถอดใจ

(IFRC) เยี่ยมสวนงู สถานเสาวภา

(IFRC) เยี่ยมสวนงู สถานเสาวภา

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา และคณะ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ในโอกาสเยี่ยมสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ตึก 99 ปี สวนงู        

เสด็จฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ

เสด็จฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม ณ สถานีกาชาดที่ 2 (สุขุมาลอนามัย) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Go Top