ข่าวประชาสัมพันธ์ July 11, 2022

ช่วงโควิด โลหิตขาดแคลนหนักหลายชีวิตรอเมตตาจิตจากท่าน

ช่วงโควิด โลหิตขาดแคลนหนักหลายชีวิตรอเมตตาจิตจากท่าน

ช่วงโควิด โลหิตขาดแคลนหนักหลายชีวิตรอเมตตาจิตจากท่าน

กิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

กิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก.เจียไต๋

รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก.เจียไต๋

นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก.เจียไต๋ จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ISF World Seed Congress 2000 ณ ประเทศสเปน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษวานรไม่ติดต่อระหว่างคนสู่คนง่ายเหมือนโรคโควิด-19

บทความเรื่อง : สภาพทั่วไป และการปฏิบัติงานของ รพ.สต.ปากกราน

บทความเรื่อง : สภาพทั่วไป และการปฏิบัติงานของ รพ.สต.ปากกราน

คอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : สภาพทั่วไป และการปฏิบัติงานของ รพ.สต.ปากกราน

รับมอบเงิน จากสมาคมกีฬารักบี้ แห่งประเทศไทยฯ

รับมอบเงิน จากสมาคมกีฬารักบี้ แห่งประเทศไทยฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยฯ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือภัยพิบัติ ณ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 65

สถานเสาวภา แจ้งปิดทำการ ในวันที่ 13 -17 ก.ค. 65

สถานเสาวภา แจ้งปิดทำการ ในวันที่ 13 -17 ก.ค. 65

สถานเสาวภา แจ้งปิดทำการ ในวันที่ 13 -17 ก.ค. 65 สำหรับการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ยังคงให้บริการตามวัน – เวลาที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ

More than half of all Covid cases sub-variants

More than half of all Covid cases sub-variants

More than half of all Covid cases sub-variants

เปิดรับบริจาคโลหิต

เปิดรับบริจาคโลหิต

ผวจ.ชัยนาท ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท ภาคบริการโลหิตที่ 8 นครสวรรค์ และหน่วยงานภาครัฐ เปิดรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข อาคารวิมลคุณากร  

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก นายวันชัย รวยอารี เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

Go Top