ข่าวประชาสัมพันธ์ July 7, 2022

รับบมอบโดนัท เพื่อมอบให้เด็ก ๆ

รับบมอบโดนัท เพื่อมอบให้เด็ก ๆ

นางสาวปริยา อังสุวร รับมอบโดนัทจาก บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เพื่อมอบให้เด็ก ๆ ในมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

รับมอบเงิน จาก บจก.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

รับมอบเงิน จาก บจก.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบเงินบริจาคจาก บจก.เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำนวน 859,000 บาท เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของ รพ.จุฬาฯ

Go Top