ข่าวประชาสัมพันธ์ July 1, 2022

เปิดงาน“ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อ ชีวิตเพื่อนมนุษย์”

เปิดงาน“ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อ ชีวิตเพื่อนมนุษย์”

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมเปิดงาน “ไอคอนสยาม รวมพลังให้โลหิต 90 ล้านซีซี ต่อ ชีวิตเพื่อนมนุษย์” ในโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง”

รับมอบเงินสนับสนุนจาก บมจ. เอ็ม บี เค

รับมอบเงินสนับสนุนจาก บมจ. เอ็ม บี เค

ศ.ดร.นพ.สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก รับมอบเงินสนับสนุนจาก บมจ. เอ็ม บี เค เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและมูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ และช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ผู้ป่วยยากไร้ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยจิตเวช รพ.จุฬาฯ  

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. ทีวี ธันเดอร์ ร่วมกับ บมจ. เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น และ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ผ่านการขายบัตรชมซีรีส์ “ทริอาช” รอบการกุศลในโครงการ “รวมหัวใจแฟนทริอาช เพื่อหัวใจคนไทย”

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฑีฆาก่อสร้าง พร้อมครอบครัวและกัลยาณมิตร ให้กับ รพ.จุฬาฯ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

ผศ.นพ.โอภาสฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ซีซั่นของ BA. 4 และ BA. 5

ผศ.นพ.โอภาสฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ซีซั่นของ BA. 4 และ BA. 5

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ โพสต์เฟซบุ๊ก ซีซั่นของ BA. 4 และ BA. 5 โอมิคอนจะระบาดเป็นระลอกเล็กน้อยทั้งปี เรายังคงสร้างกำแพงต้านการติดเชื้อไม่ได้ แต่ต้านโรคที่รุนแรงได้จากการฉีดวัคซีน

บมจ.ทูน ประกันภัย เตรียมเปิดตัวแผนประกันภัยใหม่แก่ผู้ที่สนใจ

บมจ.ทูน ประกันภัย เตรียมเปิดตัวแผนประกันภัยใหม่แก่ผู้ที่สนใจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทูน ประกันภัย เตรียมเปิดตัวแผนประกันภัยใหม่แก่ผู้ที่สนใจ โดยทุกการซื้อกรมธรรม์ยังสมทบทุนให้สภากาชาดไทย

ชวนเที่ยวงาน “กาชาดและของดีอำเภอหัวหิน” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

ชวนเที่ยวงาน “กาชาดและของดีอำเภอหัวหิน” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

นอภ.หัวหิน ร่วมกับ สนง.กิ่งกาชาด อ.หัวหิน ชวนเที่ยวงาน “กาชาดและของดีอำเภอหัวหิน” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8–17 ก.ค. 65 บริเวณลานกิจกรรม 25 ไร่ หลังศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะผู้บริหารและกรรมการสมาคมฯ เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยประจำ ปี 2564

Go Top