ข่าวประชาสัมพันธ์ July 26, 2022

รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก.เจียไต๋

รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก.เจียไต๋

นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก.เจียไต๋ จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ISF World Seed Congress 2000 ณ ประเทศสเปน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เตือนให้ระวัง รพ.เอกชน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เตือนให้ระวัง รพ.เอกชน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เตือนให้ระวัง รพ.เอกชน เปิดแพกเกจยารักษาโควิดให้ผู้ป่วย ‘ประเมินอาการ-ซื้อยาเอง’

รพ.จุฬาฯ ใช้แพลตฟอร์ม “weSaFE@Home by BUU ระบบ Virtual Clinic

รพ.จุฬาฯ ใช้แพลตฟอร์ม “weSaFE@Home by BUU ระบบ Virtual Clinic

รพ.จุฬาฯ ใช้แพลตฟอร์ม “weSaFE@Home by BUU ระบบ Virtual Clinic ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทางไกลอย่างครบวงจร ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่คว้ารางวัลที่ 1 ระดับโลก

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมกีฬารักบี้แห่งประเทศไทยฯ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือภัยพิบัติ ณ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 65

พระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ฯ

พระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์ฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระกรณียกิจด้านสังคมสงเคราะห์บรรเทาทุกข์ชาวประชาราษฎร์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนแลเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง

ช่วงโควิด โลหิตขาดแคลนหนักหลายชีวิตรอเมตตาจิตจากท่าน

ช่วงโควิด โลหิตขาดแคลนหนักหลายชีวิตรอเมตตาจิตจากท่าน

ช่วงโควิด โลหิตขาดแคลนหนักหลายชีวิตรอเมตตาจิตจากท่าน

กิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

กิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก.เจียไต๋

รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก.เจียไต๋

นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบเงินสนับสนุนจาก บจก.เจียไต๋ จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ISF World Seed Congress 2000 ณ ประเทศสเปน

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษวานร

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฝีดาษวานรไม่ติดต่อระหว่างคนสู่คนง่ายเหมือนโรคโควิด-19

บทความเรื่อง : สภาพทั่วไป และการปฏิบัติงานของ รพ.สต.ปากกราน

บทความเรื่อง : สภาพทั่วไป และการปฏิบัติงานของ รพ.สต.ปากกราน

คอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ บทความเรื่อง : สภาพทั่วไป และการปฏิบัติงานของ รพ.สต.ปากกราน

Go Top