ข่าวประชาสัมพันธ์ June 16, 2565

งานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ล้วงลึกเจาะประเด็นฝีดาษลิงและการตรวจหาเชื้อแบบ PCR”

งานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ล้วงลึกเจาะประเด็นฝีดาษลิงและการตรวจหาเชื้อแบบ PCR”

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ร่วมงานเสวนาออนไลน์ Roche Connect the Dots ในหัวข้อ “ล้วงลึกเจาะประเด็นฝีดาษลิงและการตรวจหาเชื้อแบบ PCR” เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคฝีดาษลิงทั่วโลก

SEEKING PEACE

SEEKING PEACE

SEEKING PEACE

Go Top