ข่าวประชาสัมพันธ์ June 15, 2565

บทความเรื่อง “หนุ่ม ๆ ไหวไหม หมอธีระวัฒน์ เปิดงานวิจัยมีเซ็กซ์  21ครั้ง/เดือน ปลอดมะเร็งต่อมลูกหมาก”

บทความเรื่อง “หนุ่ม ๆ ไหวไหม หมอธีระวัฒน์ เปิดงานวิจัยมีเซ็กซ์ 21ครั้ง/เดือน ปลอดมะเร็งต่อมลูกหมาก”

บทความเรื่อง “หนุ่ม ๆ ไหวไหม หมอธีระวัฒน์ เปิดงานวิจัยมีเซ็กซ์ 21ครั้ง/เดือน ปลอดมะเร็งต่อมลูกหมาก”

Go Top