ข่าวประชาสัมพันธ์ June 9, 2565

นำเงินรายได้ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

นำเงินรายได้ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด จัดแคมเปญ “นีเวียไพรด์” นำเงินรายได้ร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

บทความเรื่อง “เจาะลึกฝีดาษลิง โรคที่ต้องเฝ้าระวัง”

บทความเรื่อง “เจาะลึกฝีดาษลิง โรคที่ต้องเฝ้าระวัง”

บทความเรื่อง “เจาะลึกฝีดาษลิง โรคที่ต้องเฝ้าระวัง”

รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ Almind by SCGP

รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ Almind by SCGP

นายเตช บุนนาค รับมอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ Almind by SCGP และถุงกระดาษเพื่อบรรจุอาหารว่างและเครื่องดื่ม จาก บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสภากาชาดไทย

พิธีพุทธาภิเษก “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”

พิธีพุทธาภิเษก “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า” เพื่อนำเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง “อาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)” ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345

การประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 345 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

Go Top