ข่าวประชาสัมพันธ์ May 17, 2022

งานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม

งานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม

ดร.เตช บุนนาค จัดงานเลี้ยงต้อนรับประธานสภากาชาดเวียดนาม และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดไทย ณ โรงแรมมณเฑียร ตันตกิตติ์  

เชิญชมผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์

เชิญชมผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์

สภากาชาดไทย ร่วมกับ บจก. กสิกรเอกซ์ เชิญชมผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบดิจิทัล นำเงินรายได้สมทบทุนโครงการ “เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทย”

Go Top