ข่าวประชาสัมพันธ์ April 29, 2022

สภากาชาดไทย ชวนชม “นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย”

สภากาชาดไทย ชวนชม “นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย”

สภากาชาดไทย ชวนชม “นิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย” ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำรายได้สมทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม  

Go Top