ข่าวประชาสัมพันธ์ March 21, 2022

บทความเรื่อง “การคุ้มครองเชลยศึก”

บทความเรื่อง “การคุ้มครองเชลยศึก”

บทความเรื่อง “การคุ้มครองเชลยศึก”

INSPIRED THAI DIPLOMACY?

INSPIRED THAI DIPLOMACY?

INSPIRED THAI DIPLOMACY?

รับมอบน้ำดื่ม

รับมอบน้ำดื่ม

คุณปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบน้ำดื่มจาก บมจ. โมเดอร์ฟอร์มกรุ๊ป เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตฯ

Donor issues

Donor issues

Donor issues

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “BE A HEALER X BE A HERO”

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

ร่วมการเสวนาฯ

ร่วมการเสวนาฯ

รศ.พญ.ดารินทร์ ชอโสตถิกุล ร่วมการเสวนาเรื่อง “แนวทางการรักษาแบบป้องกันสำหรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่าย” ในวันที่ 26 มี.ค.65 ณ บริเวณลานทางเชื่อม BTS สยามสแควร์วัน

รับมอบของที่ระลึก

รับมอบของที่ระลึก

ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รับมอบของที่ระลึกจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมบริการประชาชน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 สามย่านมิตรทาวน์และเซ็นทรัลเวิลด์

บทความเรื่อง “รู้จักฮีโมฟีเลีย โรคเลือดออกง่าย แม้ไม่หายขาดแต่โอกาสชีวิตดียังมี”

บทความเรื่อง “รู้จักฮีโมฟีเลีย โรคเลือดออกง่าย แม้ไม่หายขาดแต่โอกาสชีวิตดียังมี”

บทความเรื่อง “รู้จักฮีโมฟีเลีย โรคเลือดออกง่าย แม้ไม่หายขาดแต่โอกาสชีวิตดียังมี”

มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19

บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Go Top