ข่าวประชาสัมพันธ์ March 18, 2022

บทความเรื่อง “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรที่รัก เข้าใจ ศักดิ์ศรี เท่าเทียม”

บทความเรื่อง “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรที่รัก เข้าใจ ศักดิ์ศรี เท่าเทียม”

บทความเรื่อง “สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย องค์กรที่รัก เข้าใจ ศักดิ์ศรี เท่าเทียม”

Review blood donation criteria

Review blood donation criteria

Review blood donation criteria

มอบชุดกรองเม็ดเลือดขาว ให้แก่สภากาชาดไทย

มอบชุดกรองเม็ดเลือดขาว ให้แก่สภากาชาดไทย

บมจ. เทคโนเมดิคัล มอบชุดกรองเม็ดเลือดขาวให้แก่สภากาชาดไทย

รับมอบเงินจาก บจก. อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)

รับมอบเงินจาก บจก. อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)

ผศ.นพ.นครินทร์ ศิริทรัพย์ และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รับมอบเงินจาก บจก. อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) เพื่อสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

Expert tells officials to phase out favipiravir

Expert tells officials to phase out favipiravir

Expert tells officials to phase out favipiravir

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ปี 2564

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ปี 2564 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Go Top