ข่าวประชาสัมพันธ์ March 17, 2022

มอบชุดกรองเม็ดเลือดขาว ให้แก่สภากาชาดไทย

มอบชุดกรองเม็ดเลือดขาว ให้แก่สภากาชาดไทย

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) มอบชุดกรองเม็ดเลือดขาว ให้แก่สภากาชาดไทย

Review due of Tangmo autopsy

Review due of Tangmo autopsy

Review due of Tangmo autopsy

Go Top