ข่าวประชาสัมพันธ์ March 9, 2022

เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย

เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 344 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ

Go Top