ข่าวประชาสัมพันธ์ March 8, 2022

บทความเรื่อง“เปิดกลยุทธ์โลกยุคดิจิทัลช่วยเหยื่อสงคราม”

บทความเรื่อง“เปิดกลยุทธ์โลกยุคดิจิทัลช่วยเหยื่อสงคราม”

บทความเรื่อง “เปิดกลยุทธ์โลกยุคดิจิทัลช่วยเหยื่อสงคราม”

จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกอบจ.สิงห์บุรี ร่วมกับ รพ.ท่าช้าง จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาของสภากาชาดไทยแก่ประชาชนฟรี

Go Top