ข่าวประชาสัมพันธ์ March 3, 2022

ICRC และ IFRC ประกาศระดมเงินทุนช่วยเหลือ

ICRC และ IFRC ประกาศระดมเงินทุนช่วยเหลือ

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยงวงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ประกาศระดมเงินทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตสงครามรัสเซียและยูเครน

Go Top