ข่าวประชาสัมพันธ์ February 23, 2565

โครงการ“แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

โครงการ“แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมจัดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือด้านสายตาในพื้นที่ทุรกันดาร

โครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2565

โครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2565

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมรับมอบโลหิตจาก ผช.ผจก.ใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมเปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต” ประจำปี 2565 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

กิจกรรมพิเศษ “80 ปี ไทยประกันชีวิต Infinity Giving พลังแห่งการให้เพื่อทุกชีวิตในสังคม”

กิจกรรมพิเศษ “80 ปี ไทยประกันชีวิต Infinity Giving พลังแห่งการให้เพื่อทุกชีวิตในสังคม”

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด จัดกิจกรรมพิเศษ “80 ปี ไทยประกันชีวิต Infinity Giving พลังแห่งการให้เพื่อทุกชีวิตในสังคม” เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน

กิจกรรมบริจาคโลหิต“ไฮเออร์ ให้เธอ Haier Haither”

กิจกรรมบริจาคโลหิต“ไฮเออร์ ให้เธอ Haier Haither”

บจก. ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลาย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้แคมเปญ “ไฮเออร์ ให้เธอ Haier Haither” โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมงาน ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ  

รับมอบเงิน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

อ.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ รับมอบเงินบริจาคจาก กก.ผจก.ใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสังคมไทย ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสของสภากาชาดไทย

Go Top