ข่าวประชาสัมพันธ์ February 15, 2565

บทความเรื่อง “แพทย์แนะมอบความรักดูแลหัวใจช่วยคนใกล้ตัวสุขภาพดีทุกเทศกาล”

บทความเรื่อง “แพทย์แนะมอบความรักดูแลหัวใจช่วยคนใกล้ตัวสุขภาพดีทุกเทศกาล”

บทความเรื่อง “แพทย์แนะมอบความรักดูแลหัวใจช่วยคนใกล้ตัวสุขภาพดีทุกเทศกาล”

เปิด“ตึก 99 ปี สวนงู”

เปิด“ตึก 99 ปี สวนงู”

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏิ์ สิตปรีชา เป็นประธานเปิด “ตึก 99 ปี สวนงู” เนื่องในโอกาสครบรอบ 99 ปี สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เปิดโครงการชุมชนบางบอนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า

เปิดโครงการชุมชนบางบอนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า

ศ.กิตติคุณ นพ.วิศิษฏิ์ สิตปรีชา เปิดโครงการชุมชนบางบอนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนฟรี

Go Top