ข่าวประชาสัมพันธ์ February 10, 2565

ส่งมอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” ให้แก่รพ.จุฬาฯ

ส่งมอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” ให้แก่รพ.จุฬาฯ

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บิสซิเนส อะไลเม้นท์ (BIZ) ร่วมกับ Art for Cancer by ireal ส่งมอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” ให้แก่รพ.จุฬาฯ เพื่อดูแลสภาวะจิตใจของผู้ป่วย

บทความเรื่อง “แพทย์ไทยผลิตข้อสะโพกเทียมครั้งแรกเพื่อผู้สูงวัย”

บทความเรื่อง “แพทย์ไทยผลิตข้อสะโพกเทียมครั้งแรกเพื่อผู้สูงวัย”

บทความเรื่อง “แพทย์ไทยผลิตข้อสะโพกเทียมครั้งแรกเพื่อผู้สูงวัย”

Go Top