ข่าวประชาสัมพันธ์ February 8, 2565

Duty Calls us to aid those suffering

Duty Calls us to aid those suffering

Duty Calls us to aid those suffering

เชิญผู้สนใจเข้าอบรมโครงการ “MUSICARE Workshop : ดูแลใจด้วยดนตรี”

เชิญผู้สนใจเข้าอบรมโครงการ “MUSICARE Workshop : ดูแลใจด้วยดนตรี”

ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม รพ.จุฬาฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมโครงการ “MUSICARE Workshop : ดูแลใจด้วยดนตรี” ในวันที่ 25 มี.ค. 65

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจากบจก. มั่นคงอินเตอร์ฟีด เพื่อสมทบทุนในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ของสภากาชาดไทย

รับมอบเงินจากบริษัท MAGIC BOX GROUP

รับมอบเงินจากบริษัท MAGIC BOX GROUP

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจากบริษัท MAGIC BOX GROUP เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย Extended OPD รพ.จุฬาฯ

Go Top