ข่าวประชาสัมพันธ์ February 2, 2565

วัคซีนจากสภากาชาดไทย

วัคซีนจากสภากาชาดไทย

เลขานุการนายก อบจ.แพร่ ร่วมอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนจากสภากาชาดไทย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย

รับมอบรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i

รับมอบรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i

คุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล รับมอบรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i จาก บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เพื่อเป็นรางวัลในงานกาชาด ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์

Go Top