ข่าวประชาสัมพันธ์ January 27, 2022

บริจาคอวัยวะช่วยเหลือผู้ป่วย

บริจาคอวัยวะช่วยเหลือผู้ป่วย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล ขับเครื่องบินส่วนตัวพาทีมแพทย์ จาก รพ.จุฬาฯ บินไปเชียงราย เพื่อทำการผ่าตัดอวัยวะของผู้เสียชีวิตที่แจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะไว้นำกลับมาช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่น

รับมอบมอบเงินบริจาค

รับมอบมอบเงินบริจาค

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ และ ศ.นพ.ดร.ประวิตร อัศวานนท์ รับมอบมอบเงินบริจาคจาก นายวิทยา นาควัชระ และ ผศ.ดร.วรประภา นาค-วัชระ เพื่อหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ ฝ่ายศัลยศาสตร์ และเพื่อศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข อาคาร ภปร รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณรัตนา-คุณวิโรจน์ ตันศิริมงคล เพื่อใช้พัฒนาฝ่ายการพยาบาล และฝ่ายนิติศาสตร์ รพ.จุฬาฯ

Go Top