ข่าวประชาสัมพันธ์ January 20, 2022

บทความเรื่อง แอปพลิเคชัน “HemMobileTM”

บทความเรื่อง แอปพลิเคชัน “HemMobileTM”

บทความเรื่อง แอปพลิเคชัน “HemMobileTM” สำหรับผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เพื่อการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

รับมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ

รับมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จากมูลนิธิอิออนประเทศไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศฯ

รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศฯ

นางจิราพร ศรีสอ้าน รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

Go Top