ข่าวประชาสัมพันธ์ January 18, 2022

คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจภูมิโควิด-19

คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจภูมิโควิด-19

คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจภูมิโควิด-19 เพื่อรองรับผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม หรือผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน พร้อมจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวี

CAN THE VIRUS ACT AS A NATURAL VACCINE

CAN THE VIRUS ACT AS A NATURAL VACCINE

CAN THE VIRUS ACT AS A NATURAL VACCINE

รับมอบเครื่องพิมพ์จาก บจก. โอ จี เอ เมกะเทค

รับมอบเครื่องพิมพ์จาก บจก. โอ จี เอ เมกะเทค

นายเตช บุนนาค รับมอบเครื่องพิมพ์จาก บจก. โอ จี เอ เมกะเทค ให้แก่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สภากาชาดไทย

ทรงเป็นประธานการประชุมฯ ประจำปี 2564

ทรงเป็นประธานการประชุมฯ ประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

Go Top