ข่าวประชาสัมพันธ์ January 5, 2022

ร่วมบริจาคโลหิต

ร่วมบริจาคโลหิต

ซาโนฟี่ ประเทศไทย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้แนวคิด “Give of Life & Gift of Happiness”

โครงการ “แบรนด์พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565”

โครงการ “แบรนด์พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565”

บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565”

ทรงเป็นประธานการประชุมฯ

ทรงเป็นประธานการประชุมฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

Go Top