ข่าวประชาสัมพันธ์ December 29, 2564

รวมพลังซูเปอร์ฮีโร่ สำรองโลหิตช่วงหยุดยาวปีใหม่

รวมพลังซูเปอร์ฮีโร่ สำรองโลหิตช่วงหยุดยาวปีใหม่

รวมพลังซูเปอร์ฮีโร่ สำรองโลหิตช่วงหยุดยาวปีใหม่

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ให้ข้อมูลโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ให้ข้อมูลโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา และ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ให้ข้อมูลกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย

ประกาศผลออกรางวัล สลากบำรุงสภากาชาดไทย-การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ณ รพ.จุฬาฯ

Go Top