ข่าวประชาสัมพันธ์ December 27, 2564

พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตให้โรงพยาบาลทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมรับเสื้อยืด “BLOOD HERO”

กิจกรรม “ACE ร่วมใจบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย”

กิจกรรม “ACE ร่วมใจบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย”

บมจ.แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จัดกิจกรรม “ACE ร่วมใจบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย”

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา

องค์การอนามัยโลกเตือน “หูไม่ได้ยิน” เสี่ยงสมองเสื่อมและพัฒนาการช้า

องค์การอนามัยโลกเตือน “หูไม่ได้ยิน” เสี่ยงสมองเสื่อมและพัฒนาการช้า

องค์การอนามัยโลกเตือน “หูไม่ได้ยิน” เสี่ยงสมองเสื่อมและพัฒนาการช้า

สู้มะเร็งต่อมลูกหมาก “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ปีเก่าปีนี้ “ไทยมีแล้ว!”

สู้มะเร็งต่อมลูกหมาก “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ปีเก่าปีนี้ “ไทยมีแล้ว!”

สู้มะเร็งต่อมลูกหมาก “หุ่นยนต์ผ่าตัด” ปีเก่าปีนี้ “ไทยมีแล้ว!”

ตลาดหลักทรัพย์สมทบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนใบยา และ ChulaCov19

ตลาดหลักทรัพย์สมทบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนใบยา และ ChulaCov19

ตลาดหลักทรัพย์สมทบทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาวัคซีนใบยา และ ChulaCov19

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์ ทาง www.งานกาชาด.com ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564

คอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ เรื่อง สวัสดีปีใหม่ครับ

คอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ เรื่อง สวัสดีปีใหม่ครับ

คอลัมน์ พินิจ-พิจารณ์ เรื่อง สวัสดีปีใหม่ครับ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงิน สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงิน สนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก คุณสุนทร อรุณานนท์ชัย และ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย เพื่อสมทบทุนสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย

Go Top