ข่าวประชาสัมพันธ์ December 16, 2564

บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลนำพนักงาน ร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม “บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ”

จกรรม “สุขใจ…ให้โลหิต” ชวนร่วมบริจาคโลหิตที่ขาดคลานจากสถานการณ์โควิด-19

จกรรม “สุขใจ…ให้โลหิต” ชวนร่วมบริจาคโลหิตที่ขาดคลานจากสถานการณ์โควิด-19

ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สนง.จัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จัดกิจกรรม “สุขใจ…ให้โลหิต” ชวนร่วมบริจาคโลหิตที่ขาดคลานจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์

สภากาชาดไทย เชิญร่วมงานกาชาดออนไลน์ ทาง www.งานกาชาด.com ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564

การจัดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2564

การจัดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2564

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย แจ้งกำหนดการจัดงานกาชาดออนไลน์ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ #Fun(D) Fair x Sharing” วันที่ 14-27 ธันวาคม 2564

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

อบจ.แพร่ ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2564 ณ รพ.จุฬาฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37 (*)

Go Top