ข่าวประชาสัมพันธ์ December 15, 2564

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรม “สุขใจ…ให้โลหิต”

ศูนย์บริการโลหิตฯ จัดกิจกรรม “สุขใจ…ให้โลหิต”

ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สนง.จัดการทรัพย์สินจุฬาฯ จัดกิจกรรม “สุขใจ…ให้โลหิต” ชวนร่วมบริจาคโลหิตที่ขาดคลานจากสถานการณ์โควิด-19 ณ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์

รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19

รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19

นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบอาหารกล่องและน้ำดื่ม ช่วยเหลือสังคมต้านภัยโควิด-19 จาก คุณวราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ และคณะ

นิติเวช รพ.จุฬาฯ  ร่วมชันสูตรศพ “ไฮโซแบงก์” นางกัลยรัตน์ อัครเดชเดชาชัย

นิติเวช รพ.จุฬาฯ ร่วมชันสูตรศพ “ไฮโซแบงก์” นางกัลยรัตน์ อัครเดชเดชาชัย

นิติเวช รพ.จุฬาฯ ร่วมชันสูตรศพ “ไฮโซแบงก์” นางกัลยรัตน์ อัครเดชเดชาชัย

เตรียมก่อนสูงวัยห่างไกลโรคอัลไซเมอร์ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม “จุฬาฯ”ช่วยได้

เตรียมก่อนสูงวัยห่างไกลโรคอัลไซเมอร์ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม “จุฬาฯ”ช่วยได้

เตรียมก่อนสูงวัยห่างไกลโรคอัลไซเมอร์ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม “จุฬาฯ”ช่วยได้

หุ่นฝึกตรวจจอตา “Oph-Sim” จากทีมวิจัยคณะแพทย์-วิศวะ จุฬาฯ

หุ่นฝึกตรวจจอตา “Oph-Sim” จากทีมวิจัยคณะแพทย์-วิศวะ จุฬาฯ

หุ่นฝึกตรวจจอตา “Oph-Sim” จากทีมวิจัยคณะแพทย์-วิศวะ จุฬาฯ

แถลงข่าวคลินิกสุขภาพเพศ รพ.จุฬาฯ  เพื่อบุคคลข้ามเพศครบวงจร

แถลงข่าวคลินิกสุขภาพเพศ รพ.จุฬาฯ เพื่อบุคคลข้ามเพศครบวงจร

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ แถลงข่าวคลินิกสุขภาพเพศ รพ.จุฬาฯ เพื่อบุคคลข้ามเพศครบวงจร

แพลตฟอร์มงานกาชาด ประจำปี 2564

แพลตฟอร์มงานกาชาด ประจำปี 2564

นายเตช บุนนาค เปิดตัว “แพลตฟอร์มงานกาชาด ประจำปี 2564”ในรูปแบบของ The Musical Show ผ่านเว็บไซต์

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37

Go Top