ข่าวประชาสัมพันธ์ November 22, 2564

ชวนร่วมงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564

ชวนร่วมงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564

ไปรษณีย์ไทย ชวนร่วมงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ” ระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564

รับมอบเงินบริจาค จากมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

รับมอบเงินบริจาค จากมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม ในโครงการช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี เมืองไทยประกันชีวิต

บทความเรื่อง “สูงอายุอย่างมีคุณภาพ”

บทความเรื่อง “สูงอายุอย่างมีคุณภาพ”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์” บทความเรื่อง “สูงอายุอย่างมีคุณภาพ”

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมธรรมประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้อัยการสูงสุด พร้อมคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

Go Top