ข่าวประชาสัมพันธ์ November 19, 2021

สภากาชาดไทยถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564

สภากาชาดไทยถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 2564 ณ วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

รับมอบเครื่องฟอกอากาศไฮเออร์

รับมอบเครื่องฟอกอากาศไฮเออร์

นางปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบเครื่องฟอกอากาศไฮเออร์ หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ จาก บจก. ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) ให้กับศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย

รพ.สมเด็จฯ  จัดโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคโควิด-19

รพ.สมเด็จฯ จัดโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคโควิด-19

รพ.สมเด็จฯ ร่วมกับ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมฯ เพื่อประโยชน์สาธารณะ จัดโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องแยกโรคชนิดความดันลบ และระบบโทรเวชการ เพื่อเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคโควิด-19

บทความเรื่อง ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุช่วงนิว นอร์มอล

บทความเรื่อง ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุช่วงนิว นอร์มอล

บทความเรื่อง ปัญหาการได้ยินในผู้สูงอายุช่วงนิว นอร์มอล

บจก. บียอนด์แอดไวเซอร์ มอบเงินสนับสนุนให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บจก. บียอนด์แอดไวเซอร์ มอบเงินสนับสนุนให้แก่ รพ.จุฬาฯ

บจก. บียอนด์แอดไวเซอร์ มอบเงินสนับสนุนให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต เชิญชวนซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย  ประจำปี 2564

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต เชิญชวนซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต เชิญชวนซื้อสลากบำรุงสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

มอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้ผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง ส่งมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ 9 ต.หลักชัย

กิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต

กิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ที่ปรึกษากาชาดจังหวัดภูเก็ต และ ผู้บริหาร บลู เอเลเฟ่นท์ ภูเก็ต จัดกิจกรรมกาชาดจังหวัดภูเก็ต ชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือสภากาชาดไทยในขณะกำลังขาดแคลนโลหิตการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

Go Top