ข่าวประชาสัมพันธ์ November 8, 2021

ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตขาดแคลนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

นพ.เกียรติฯ กล่าวถึงโครงการวิจัยฯ

นพ.เกียรติฯ กล่าวถึงโครงการวิจัยฯ

นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม กล่าวถึงโครงการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาคอฟ 19 ชนิด เอ็มอาร์เอ็นเอ และวัคซีนใบยาสูบ

บทความเรื่อง “ปุ่มกระดูกงอกในปาก”

บทความเรื่อง “ปุ่มกระดูกงอกในปาก”

คอลัมน์ “พบแพทย์จุฬา” บทความเรื่อง “ปุ่มกระดูกงอกในปาก”

บทความเรื่อง “ไฟเขียวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-โควิด พร้อมกัน ป้องกันติดเชื้อ ป่วย 2 โรคร่วม”

บทความเรื่อง “ไฟเขียวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-โควิด พร้อมกัน ป้องกันติดเชื้อ ป่วย 2 โรคร่วม”

คอลัมน์ “คุณหมอขอบอก” บทความเรื่อง “ไฟเขียวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่-โควิด พร้อมกัน ป้องกันติดเชื้อ ป่วย 2 โรคร่วม”

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

รศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย และ ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร รับมอบเงินจาก บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ สนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จาก บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ในโครงการ “แต้มปันสุข” เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจส่งมอบให้แก่ประชาชนและโรงพยาบาล

โครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19”

โครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19”

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ.ไลอ้อน (ประเทศไทย) ในโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19”

บมจ.อีซี่บาย มอบเงินบริจาค

บมจ.อีซี่บาย มอบเงินบริจาค

บมจ.อีซี่บาย มอบเงินบริจาคจากกิจกรรม ยูเมะพลัส “ส่งต่อความห่วงใย” ปีที่ 9 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งแก่ผู้ด้อยโอกาส

บทความเรื่อง “Healthy Diet WHO”

บทความเรื่อง “Healthy Diet WHO”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์” บทความเรื่อง “Healthy Diet WHO”

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี ในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ” ก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

Go Top