ข่าวประชาสัมพันธ์ November 5, 2021

Humble heroes

Humble heroes

Humble heroes

บทความเรื่อง ปุ่มกระดูกงอกในปาก

บทความเรื่อง ปุ่มกระดูกงอกในปาก

บทความเรื่อง ปุ่มกระดูกงอกในปาก

รับมอบเงิน สนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาฯ

รับมอบเงิน สนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาฯ

รศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย และ ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร รับมอบเงินจาก บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ สนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กองทัพอากาศลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

กองทัพอากาศลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

กองทัพอากาศลำเลียงถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ไปยังกองบิน 56 จ.สงขลา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบน้ำดื่ม เเละกล่องใส่อาหาร  เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

รับมอบน้ำดื่ม เเละกล่องใส่อาหาร เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รับมอบน้ำดื่ม MMP กล่องใส่อาหาร ถุงอเนกประสงค์ ถุงขยะดำ จาก บจก. เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น เพื่อนำไปจัดชุดธารน้ำใจมอบให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย

ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564

ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประกวด “ขวัญใจงานกาชาด กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2564” เพื่อเข้าร่วมประกวด “ขวัญใจงานกาชาด 2564” ร่วมกับสภากาชาดไทย

Go Top