ข่าวประชาสัมพันธ์ October 26, 2564

บทความเรื่อง หาแนวทางพูดคุยสันติสุข สางปมแก้ “จว. ชายแดนใต้”

บทความเรื่อง หาแนวทางพูดคุยสันติสุข สางปมแก้ “จว. ชายแดนใต้”

บทความเรื่อง หาแนวทางพูดคุยสันติสุข สางปมแก้ “จว. ชายแดนใต้”

บทความเรื่อง “ไตวายเรื้อรัง”

บทความเรื่อง “ไตวายเรื้อรัง”

บทความเรื่อง “ไตวายเรื้อรัง” อย่างเพิ่งท้อ!…เพราะ “ผ่าตัดปลูกถ่ายไต”ฃได้! “รพ.รามคำแหง” พร้อมดำเนินการโดยแพทย์-ทีมงานใน 24 ชม.

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

ภญ.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จาก บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ในโครงการ “ปันให้กัน” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

Red Cross helps displaced get jabs

Red Cross helps displaced get jabs

Red Cross helps displaced get jabs

ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช

ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช

นายเตช บุนนาค เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ตำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 2 มหาราช” ณ ศูนย์บริการโลหิตฯ สภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมธรรมประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Go Top