ข่าวประชาสัมพันธ์ October 25, 2564

บทความเรื่อง “Cardiovascular diseases (CVDs)”

บทความเรื่อง “Cardiovascular diseases (CVDs)”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์” บทความเรื่อง “Cardiovascular diseases (CVDs)”

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือการกำหนดแผนการดำเนินงานฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือการกำหนดแผนการดำเนินงานฯ

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือการกำหนดแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสภากาชาดไทยและการรณรงค์จัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการให้บริการในพื้นที่ ณ ทน.ขอนแก่น

โครงการ “Fix it จิตอาสา”

โครงการ “Fix it จิตอาสา”

นายกเหล่ากาชาด จ.สุโขทัย ร่วมโครงการ “Fix it จิตอาสา” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ต.บ้านกล้วย จ.สุโขทัย

สภากาชาดไทย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน

สภากาชาดไทย ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน

พม. ร่วมกับสภากาชาดไทย และ กทม. ระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 ให้กลุ่มเปราะบางในชุมชน ตลอดเดือน ต.ค. นี้

รับมอบเงินบริจาค

รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก สมาคมธรรมประทีป เพื่อใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำนางสาวมณีรัตนา มณีวัฒนา และครอบครัว เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ “พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤติ COVID-19”

พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง ในจังหวัดพังงา

พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง ในจังหวัดพังงา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล 6 แห่ง ในจังหวัดพังงา

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทย

Go Top