ข่าวประชาสัมพันธ์ October 15, 2564

กิจกรรมบริจาคโลหิต “BLOOD HERO”

กิจกรรมบริจาคโลหิต “BLOOD HERO”

สภากาชาดไทย ร่วมกับ โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในช่วง ต.ค-ธ.ค. 64 พร้อมรับเสื้อยืด “BLOOD HERO”

Blood donation requested

Blood donation requested

Blood donation requested

พบแพทย์จุฬา: ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ

พบแพทย์จุฬา: ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ

พบแพทย์จุฬา: ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ

รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค จาก บจก. ฟิลลิปประกันชีวิต เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนิสิตแพทย์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนิสิตแพทย์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสำหรับนิสิตแพทย์ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กับ Morsani College of Medicine,University of South Florida สหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพต่างประเทศ

รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย จัดส่งถุงยังชีพพระสงฆ์ ของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้แก่วัดที่ประสบอุทกภัย ใน อ.บางปลาม้า จำนวน 8 วัด

Go Top