ข่าวประชาสัมพันธ์ October 14, 2564

รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นายอำภล ศรีอภิรัช รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทน บจก. บางกอกพลาสท์ อินเตอร์ เทรด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก ผู้แทนมูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์จากบมจ. ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ในโครงการแต้มปันสุขให้กับสภากาชาดไทย

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาค

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ. ทีพีบีไอ เพื่อช่วยจัดทำเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายขรรค์ ประจวบเหมาะ นำ นางสินีนาฏ โสดสถิตย์ และ นางสาวเบญจาภา โสดสถิตย์ พร้อมคณะ เฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ และบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และคณะกรรมการร้านธนาคารไทยพาณิชย์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

5 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย คิดถึง “ในหลวง ร.9”

5 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย คิดถึง “ในหลวง ร.9”

5 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย คิดถึง “ในหลวง ร.9”

Go Top