ข่าวประชาสัมพันธ์ October 12, 2564

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพงธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี รพ.จุฬาฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพงธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี รพ.จุฬาฯ

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพงธุ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาฯ และ ผอ.รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. ฟิลลิปประกันชีวิตภายใต้โครงการ Double The Gift เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

Binance Charity ร่วมกับ สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง AIRVO 2 ให้กับ รพ.จุฬาฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

ชุดศิลปะดูแลใจ

ชุดศิลปะดูแลใจ

ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล ร่วมรับมอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จาก บจก. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ และ บจก. อาธีร่า ให้กับ รพ.จุฬาฯ

วัคซีนโควิดเท่าเทียมฉีดใต้ผิวหนังเพิ่มค่า

วัคซีนโควิดเท่าเทียมฉีดใต้ผิวหนังเพิ่มค่า

วัคซีนโควิดเท่าเทียมฉีดใต้ผิวหนังเพิ่มค่า

ผวจ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผวจ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ผวจ.สุพรรณบุรี มอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และคณะกรรมการร้านธนาคารไทยพาณิชย์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

Go Top