ข่าวประชาสัมพันธ์ October 7, 2564

PC wins every time

PC wins every time

PC wins every time

เชิญชวนบริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19

เชิญชวนบริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19

เชิญชวนบริจาคโลหิต กู้วิกฤติ COVID-19 ในแคมเปญ “BLOOD HERO” ปี 2 เพื่อสำรองให้โลหิตแก้โรงพยาบาลที่ต้องนัดผ่าตัดรักษาผู้ป่วย

ชุดศิลปะดูแลใจ

ชุดศิลปะดูแลใจ

ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล รับมอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จาก บจก. บิสซิเนสอะไลเม้นท์ ให้กับ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาท รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาท รพ.จุฬาฯ

นพ.รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ รับมอบเงินจาก บจก. คอมพิวท์แอนด์ไฟท์เตอร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมประสาท รพ.จุฬาฯ

รายการ “รู้หน้า ไม่รู้วัย” มอบเงินรางวัลจากการแข่งขัน ให้ รพ.จุฬาฯ

รายการ “รู้หน้า ไม่รู้วัย” มอบเงินรางวัลจากการแข่งขัน ให้ รพ.จุฬาฯ

รายการ “รู้หน้า ไม่รู้วัย” มอบเงินรางวัลจากการแข่งขัน ให้ รพ.จุฬาฯ

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก คุณยุพดี-คุณมณฑล สุขโกศล จัดตั้งกองทุนสินไพบูลย์ ปัทมสูตร เพื่อผู้ป่วยสามัญ รพ.จุฬาฯ

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม

นายเตช บุนนาค ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน ให้แก่ประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

Go Top