ข่าวประชาสัมพันธ์ October 5, 2564

LGBT want to donate blood

LGBT want to donate blood

LGBT want to donate blood

บทความเรื่อง วิกฤติขาดแคลนเลือด โควิดซ้ำ รพ.เลื่อนผ่าตัด

บทความเรื่อง วิกฤติขาดแคลนเลือด โควิดซ้ำ รพ.เลื่อนผ่าตัด

บทความเรื่อง วิกฤติขาดแคลนเลือด โควิดซ้ำ รพ.เลื่อนผ่าตัด

โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ChulaCov19

โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ChulaCov19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น สนับสนุน “โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ChulaCov19” ให้ รพ.จุฬาฯ

บทความเรื่อง บิล เบนสลีย์ สร้างสรรค์งานศิลปะ หารายได้ช่วยโควิดในประเทศไทย

บทความเรื่อง บิล เบนสลีย์ สร้างสรรค์งานศิลปะ หารายได้ช่วยโควิดในประเทศไทย

บทความเรื่อง บิล เบนสลีย์ สร้างสรรค์งานศิลปะ หารายได้ช่วยโควิดในประเทศไทย

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.จุฬาฯ เปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.จุฬาฯ เปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.จุฬาฯ เปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช คลินิกจุลยศัลยรักษ์ ดรุณรักษ์คลินิก รพ.จุฬาฯ

รับมอบชุด PRPA 3M สนับสนุนบุคลากรการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

รับมอบชุด PRPA 3M สนับสนุนบุคลากรการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบชุด PRPA 3M จาก ศ.นพ.วสันต์ อุทัยเฉลิม คุณนุชนาฎ จันทร์พุ่ม และคุณสมิตรา สรสุชาติ พร้อมกลุ่มเพื่อนมาแตร์ รุ่น 47 เพื่อสนับสนุนบุคลากรการแพทย์สู้ภัยโควิด-19

รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง

รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง

รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง จากสโมสรโรตารียานนาวา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตในภาวะวิกฤติและติดเชื้อในกระแสเลือด

รับมอบเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตในภาวะวิกฤติและติดเชื้อในกระแสเลือด

นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบเครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตในภาวะวิกฤติและติดเชื้อในกระแสเลือด จากคุณประชา จูระมงคล และคุณพัชรินทร์ แซ่ตั้ง เพื่อนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

Go Top