ข่าวประชาสัมพันธ์ October 4, 2564

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบข้าวสาร เพื่อบรรจุในชุดธารน้ำใจมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบข้าวสาร เพื่อบรรจุในชุดธารน้ำใจมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบข้าวสาร ปลากระป๋อง จาก สมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อนำไปบรรจุในชุดธารน้ำใจมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุด PPE

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุด PPE

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบชุด PPE จาก บจก. แดพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพเร็ล เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

พินิจ-พิจารณ์ : การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

พินิจ-พิจารณ์ : การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

พินิจ-พิจารณ์ : การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

สภากาชาดไทยและภาคี ให้บริการ “ฉีดวัคซีนพระราชทาน” ป้องกันโรคโควิด-19

สภากาชาดไทยและภาคี ให้บริการ “ฉีดวัคซีนพระราชทาน” ป้องกันโรคโควิด-19

บทความเรื่อง พม. บูรณาการกับสภากาชาดไทยและภาคี ให้บริการ “ฉีดวัคซีนพระราชทาน” ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กลุ่มเปราะบางที่สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

ประชุมผู้นำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18

ประชุมผู้นำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18

นายเตช บุนนาค ร่วมประชุมประจำปีผู้นำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18

Go Top