ข่าวประชาสัมพันธ์ October 4, 2564

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤติโควิด-19

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤติโควิด-19

ศูนย์บริการโลหิตฯ เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤติโควิด-19

รับมอบเครื่องกรองอากาศ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รับมอบเครื่องกรองอากาศ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

คุณสิณีนาฎ อุทา รับมอบเครื่องกรองอากาศ กำจัดไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย จาก บจก. เคนยากุ (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

“เอสซีจี-รพ.จุฬาฯ” ออกแบบอาคาสิรินธร ต้นแบบรองรับ ทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต

“เอสซีจี-รพ.จุฬาฯ” ออกแบบอาคาสิรินธร ต้นแบบรองรับ ทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต

“เอสซีจี-รพ.จุฬาฯ” ออกแบบอาคาสิรินธร ต้นแบบรองรับทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต

รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบหน้ากากอนามัย อาหารกล่อง และน้ำดื่มจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อเป็นกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ

โรคทางสายตา ภัยเงียบ! ที่มากับโควิด-19

โรคทางสายตา ภัยเงียบ! ที่มากับโควิด-19

โรคทางสายตา ภัยเงียบ! ที่มากับโควิด-19

รพ.จุฬาฯ เปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช

รพ.จุฬาฯ เปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช

ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.จุฬาฯ เปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช คลินิกจุลยศัลยรักษ์ ดรุณรักษ์คลินิก รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค สนับสนุน “โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ChulaCov19

รับมอบเงินบริจาค สนับสนุน “โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ChulaCov19

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น สนับสนุน “โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ ChulaCov19” ให้ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง

รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง

รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูง จากสโมสรโรตารียานนาวา เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดทำถุงยังชีพฯ จัดตั้งโรงครัวฯ และฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย

ร่วมสนทนาธรรมช่วงโควิด-19 พร้อมส่งต่อน้ำใจผ่านการบริจาคให้กับสภากาชาดไทย

ร่วมสนทนาธรรมช่วงโควิด-19 พร้อมส่งต่อน้ำใจผ่านการบริจาคให้กับสภากาชาดไทย

พระมหาไพรวัลย์ วรวณ.โณ และ พระมหาสมปอง ตาลปุต.โต ร่วมสนทนาธรรมพร้อมแง่คิดการใช้ชีวิตช่วงโควิด-19 พร้อมส่งต่อน้ำใจผ่านการบริจาคให้กับสภากาชาดไทย

Go Top