ข่าวประชาสัมพันธ์ October 28, 2564

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาค

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี เพื่อสมทบทุนโครงการพลังใจอาสาช่วยหมอสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบ

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบ

นายอภิชาติ ชินวรรโณ และ นายกฤษฎา บุญราช ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี”

มูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย จัดโครงการ“สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เพื่อช่วยเหลือเด็กในถิ่นธุรกันดาร

โครงการ “Dare to give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านซีซี”

โครงการ “Dare to give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านซีซี”

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “Dare to give พิชิตโลหิต 1.2 ล้านซีซี”

ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ชวนร่วมบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตในโรงพยาบาลที่ต้องนัดผ่าตัดรักษาผู้ป่วย พร้อมรับเสื้อยืด “Blood Hero”

มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE

มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE

คุณภมรทิพย์ ศรีไพศาล มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ PPE เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้แก่สภากาชาดไทย

รพ.จุฬาฯ แถลงเปิดตัว“นวัตกรรมไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานฯ”

รพ.จุฬาฯ แถลงเปิดตัว“นวัตกรรมไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานฯ”

รพ.จุฬาฯ แถลงเปิดตัว “นวัตกรรมไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานและการรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน” พร้อมมอบและอบรมการใช้ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสัน

ร่วมหารือในการกำหนดแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสภากาชาดไทย

ร่วมหารือในการกำหนดแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสภากาชาดไทย

นายกเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น ร่วมหารือในการกำหนดแผนการดำเนินงานตามนโยบายของสภากาชาดไทย

ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19

ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคโควิด-19

นายกฤษฎา บุญราช ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

บทความเรื่อง หาแนวทางพูดคุยสันติสุข สางปมแก้ “จว. ชายแดนใต้”

บทความเรื่อง หาแนวทางพูดคุยสันติสุข สางปมแก้ “จว. ชายแดนใต้”

บทความเรื่อง หาแนวทางพูดคุยสันติสุข สางปมแก้ “จว. ชายแดนใต้”

Go Top