ข่าวประชาสัมพันธ์ September 13, 2021

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณสุภา อภิชาตบุตร เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือทางการแพทย์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รับมอบเงินบริจาคจาก โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เพื่อสนับสนุนโครงการ “พัฒนาวัคซีน ChulaCov19”

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก คุณสมควร ไพชยนต์วิจิตร เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์” บทความเรื่อง “การป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่”

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินบริจาคจาก กลุ่มคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก เพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูงรักษาผู้ป่วยโควิด-19

บทความ

บทความ

บทความเรื่อง “กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามงานโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร. รร.จปร.”

Go Top