ข่าวประชาสัมพันธ์ September 3, 2564

รับมอบเงินบริจาคจาก  เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์

รับมอบเงินบริจาคจาก เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติแพทยพัฒน์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้แก่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินบริจาคจาก บจก.ครี-ฟูล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ

โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ และคณะร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสมทบทุน “โครงการพลังใจอาสาช่วยหมอ” ก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยโควิด-19

บทความเรื่อง “เคทีซี” ผนึก 60 องค์กรการกุศล เปิดรับบริจาคผ่าน “KTC Mobile”

บทความเรื่อง “เคทีซี” ผนึก 60 องค์กรการกุศล เปิดรับบริจาคผ่าน “KTC Mobile”

บทความเรื่อง “เคทีซี” ผนึก 60 องค์กรการกุศล เปิดรับบริจาคผ่าน“KTC Mobile”

กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน

กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจากคณะนักศึกษา วปรอ.388 เพื่อสมทบ “กองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน”

ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ และคุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ร่วมรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์จากผู้แทน บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

โรงครัวสภากาชาดไทย

โรงครัวสภากาชาดไทย

CPF โคราช ส่งมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยมอบเนื้อไก่ เนื้อหมู ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสนับสนุนโรงครัวสภากาชาดไทยก่อนหน้านี้

พลังใจอาสาช่วยหมอ

พลังใจอาสาช่วยหมอ

นายเตช บุนนาค รับมอบเงินจาก ตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 25 ในโครงการ “พลังใจอาสาช่วยหมอ”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)

นายเตช บุนนาค ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริจาคเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Go Top