ข่าวประชาสัมพันธ์ September 2, 2564

เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค และบุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ สภากาชาดไทย เข้าเฝ้ารับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กักตัวอยู่บ้าน

ผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย

ผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค นำนายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา ประจำสถานทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย

Go Top