ข่าวประชาสัมพันธ์ August 4, 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อความสุขของชุมชนสำคัญของธนาคารอิสลาม” ในวิกฤติโควิด-19 โลหิตขาดแคลน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ละคร “รักนิรันดร์ จันทรา” จัดกิจกรรมชวนบริจาคโลหิต  # 1คนให้หลายคนรับกับรักนิรันดร์จันทรา

ละคร “รักนิรันดร์ จันทรา” จัดกิจกรรมชวนบริจาคโลหิต # 1คนให้หลายคนรับกับรักนิรันดร์จันทรา

ละคร “รักนิรันดร์ จันทรา” จัดกิจกรรมชวนบริจาคโลหิต # 1คนให้หลายคนรับกับรักนิรันดร์จันทรา

หมาก-ปริญ คิม-คิมเบอร์รี่ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

หมาก-ปริญ คิม-คิมเบอร์รี่ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

หมาก-ปริญ คิม-คิมเบอร์รี่ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

รับมอบเงิน ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงิน ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รับมอบเงินจาก มูลนิธิไกรสิทธิการกุศลเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สภากาชาดไทยเชิญร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับผู้ป่วย COVID-19

สภากาชาดไทยเชิญร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วน และจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับผู้ป่วย COVID-19

สภากาชาดไทยเชิญร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับผู้ป่วย COVID-19

รับมอบเงินบริจาค บจก. คาสสิน่า สมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค บจก. คาสสิน่า สมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

นายอำภล ศรีอภิรัฐ รับมอบเงินบริจาค บจก. คาสสิน่า สมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม

ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือฯ ในโครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าให้ รพ.จุฬาฯ

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าให้ รพ.จุฬาฯ

ผศ.นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รับมอบเงินจาก ชมรมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 65 เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และเตียงผู้ป่วยไฟฟ้าให้ รพ.จุฬาฯ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ขอเชิญสนับสนุนโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ขอเชิญสนับสนุนโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญสนับสนุนโครงการ “เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ถวายเป็นพระราชกุศล มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทานให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

Go Top