ข่าวประชาสัมพันธ์ August 3, 2564

หมาก-ปริญ คิม-คิมเบอร์รี่ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

หมาก-ปริญ คิม-คิมเบอร์รี่ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

หมาก-ปริญ คิม-คิมเบอร์รี่ ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

รับมอบเงินบริจาค บจก. คาสสิน่า สมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงินบริจาค บจก. คาสสิน่า สมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

นายอำภล ศรีอภิรัฐ มอบเงินบริจาค บจก. คาสสิน่า สมทบทุนอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อ่านระหว่างการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อ่านระหว่างการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ

คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ รับมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม จาก บจก. บูติคนิวซิตี้ และมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อ่านระหว่างการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ

จัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มอบให้ รพ.จุฬาฯ

จัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มอบให้ รพ.จุฬาฯ

บมจ. โรจูคิส อินเตอร์เนชั่นเนล จัดส่งผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มอบให้ รพ.จุฬาฯ

คัดสรรเมนูอาหาร ส่งมอบให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพ.จุฬาฯ

คัดสรรเมนูอาหาร ส่งมอบให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพ.จุฬาฯ

บจก. วิมานสุริยา คัดสรรเมนูอาหารจากร้านอาหารในเครือดุสิตธานี ส่งมอบให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานใน รพ.จุฬาฯ

รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบเงินจาก คุณเพ็ญศรี สูตรเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รับมอบเครื่องฟอกอากาศ เพื่อใช้สำหรับฟอกอากาศภายในอาคารให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ใช้บริการใน รพ.จุฬาฯ

รับมอบเครื่องฟอกอากาศ เพื่อใช้สำหรับฟอกอากาศภายในอาคารให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ใช้บริการใน รพ.จุฬาฯ

นพ.เพชร อลิสานันท์ รับมอบเครื่องฟอกอากาศรุ่น AP-3018B จาก บจก. โคเวย์ (ประเทศไทย) เพื่อใช้สำหรับฟอกอากาศภายในอาคารให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ใช้บริการใน รพ.จุฬาฯ

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จัดตั้ง “ทีมเฉพาะกิจ” สนับสนุนสภากาชาดไทย

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จัดตั้ง “ทีมเฉพาะกิจ” สนับสนุนสภากาชาดไทย

บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จัดตั้ง “ทีมเฉพาะกิจ” สนับสนุนสภากาชาดไทย เพื่อจัดส่ง “กล่องพ้นภัย” และชุดอาหารพร้อมรับประทานต่าง ๆ ให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ดูแลรักษาตนเองที่บ้านในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

นายเตช บุนนาค รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ

นายเตช บุนนาค รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ

นายเตช บุนนาค รับมอบน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ จาก บมจ. ไทยออยล์ ในโครงการ “ส่งพลังงาน สร้างพลังใจ” ให้แก่ สภากาชาดไทย

Go Top