ข่าวประชาสัมพันธ์ July 20, 2564

หมาก-ปริญ และ คิมเบอร์ลี่ ชวนกันทำ “บุญใหญ่” ด้วยการบริจาคเลือดด้วยกัน

หมาก-ปริญ และ คิมเบอร์ลี่ ชวนกันทำ “บุญใหญ่” ด้วยการบริจาคเลือดด้วยกัน

หมาก-ปริญ และ คิมเบอร์ลี่ ชวนกันทำ “บุญใหญ่” ด้วยการบริจาคเลือดด้วยกัน #Blood Challenge #ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ที่สภากาชาดไทย

รับมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อ่านระหว่างการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ

รับมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อ่านระหว่างการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ

คุณศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ รับมอบหนังสือ 100 ปรัชญาคุณธรรม เพื่อนำไปมอบให้ผู้ป่วยโรคโควิด-19 อ่านระหว่างการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ

กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ รพ.จุฬาฯ ส่งอาหารปรุงสุกผ่านแกร็บถึงหน้าบ้าน “ผู้ป่วยกักตัว Home Isolation”

กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ รพ.จุฬาฯ ส่งอาหารปรุงสุกผ่านแกร็บถึงหน้าบ้าน “ผู้ป่วยกักตัว Home Isolation”

กลุ่มเซ็นทรัล จับมือ รพ.จุฬาฯ ส่งอาหารปรุงสุกผ่านแกร็บถึงหน้าบ้าน “ผู้ป่วยกักตัว Home Isolation”

บจก. บุญรอดบริวเวอรี่ มอบเงินบริจาค ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อปรับปรุงอาคาร 14 ชั้น เป็นหอผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

บจก. บุญรอดบริวเวอรี่ มอบเงินบริจาค ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อปรับปรุงอาคาร 14 ชั้น เป็นหอผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

บจก. บุญรอดบริวเวอรี่ มอบเงินบริจาค ให้ รพ.จุฬาฯ เพื่อปรับปรุงอาคาร 14 ชั้น เป็นหอผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

รับมอบบัตรเติมน้ำมันและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ให้ รพ.จุฬาฯ

รับมอบบัตรเติมน้ำมันและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค ให้ รพ.จุฬาฯ

ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รับมอบบัตรเติมน้ำมันและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค จาก บมจ. ไทยออยล์ มอบให้ รพ.จุฬาฯ

“โครงการเปลี่ยนหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)”

“โครงการเปลี่ยนหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)”

ดร.นพ.วศิน พุทธารี รับมอบเงินบริจาค จาก คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ เพื่อร่วมสมทบทุน “โครงการเปลี่ยนหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)”

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จาก มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ

รับมอบเงินบริจาค สมทุนทบโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

รับมอบเงินบริจาค สมทุนทบโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. สาทร โปรเจค วัน เพื่อสมทุนทบโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนักเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 43 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการกำลังใจก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค สนับสนุนโครงการกำลังใจก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. ไต่เฮงสตีล เพื่อสนับสนุนโครงการกำลังใจก้าวผ่านวิกฤติโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

Go Top