ข่าวประชาสัมพันธ์ July 19, 2021

สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต  ครั้งที่ 47 ประจำปี 2564 (แบบ New Normal)

สภากาชาดไทย จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ประจำปี 2564 (แบบ New Normal)

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ประจำปี 2564 (แบบ New Normal) นำรายได้ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 3 ส.ค.64  

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาค จากธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” บัตรกรุงไทย สมทบทุนเข้าสภากาชาดไทย

รับมอบเงิน

รับมอบเงิน

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก พล.ต.โฆษิต เทียมเพ็ชร และตัวแทนนักเรียรนายร้อย จปร.รุ่นที่ 43 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

บทความเรื่อง “การตรวจทางห้องทดลองในการตรวจสุขภาพ”

บทความเรื่อง “การตรวจทางห้องทดลองในการตรวจสุขภาพ”

คอลัมน์ “พินิจ-พิจารณ์” บทความเรื่อง “การตรวจทางห้องทดลองในการตรวจสุขภาพ”

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบอาหารพระราชทาน “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” พร้อมมอบอาหารพระราชทานแก่ผู้แทน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

เลขาธิการฯ ชี้แจงการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา

เลขาธิการฯ ชี้แจงการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา

นายเตช บุนนาค มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ชี้แจงการสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นา เพื่อนำไปฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ฟรี

จัดตั้งครัวพระราชทาน ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

จัดตั้งครัวพระราชทาน ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้มูลนิธิอาสาฯ จัดตั้งครัวพระราชทาน มอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

Go Top